JAVNI UVID – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Suhopolje

Općina Suhopolje izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Suhopolje. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 16.05. do 30.05. 2018. godine izvršiti radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Suhopolje, Trg sv.Terezije 10, 33410 Suhopolje.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Suhopolje u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Suhopolje moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju Općini Suhopolje, Trg sv.Terezije 10, 33410 Suhopolje zaključno sa 30.05.2018. godine.

Dokumentacija – javni uvid suhopolje