Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2018./2019.

Upisi će se vršiti u Dječjem vrtiću Suhopolje od 15. do 30. svibnja svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Upisuje se onoliko djece koliko je potrebno dok se popune kapaciteti.

Javni poziv

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u DV Suhopolje

Plan upisa u vrtić za pedagošku 2018.-2019

Pravilnik-o-upisu-djece-i-ostvarivanju-prava-i-obveza-korisnika-usluga-Dječjeg-vrtića-Suhopolje

Zahtjev-za-upis-djeteta-u-Dječji-vrtić-Suhopolje