OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Otvaranje ponuda temeljem Javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Suhopolje u k.o.: Budanica, objavljenog u Virovitičkom listu od dana 1.02. 2018. godine, obaviti će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u Vlasništvu Općine Suhopolje dana 09. veljače 2018. u 0900 sati u Općini Suhopolje, Trg Sv. Terezije 10, u prostorijama Vijećnice Općine Suhopolje. Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici uz predočenje pisane punomoći.