Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2018. godinu

Općina Suhopolje, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja ostalih društvenih djelatnosti da se prijave na financijsku podršku projektima/programima koji doprinose razvoju ostalih društvenih djelatnosti na području Općine Suhopolje. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 60.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 25.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 16. ožujka 2018. godine.

Natječaj – društvene djelatnosti