PROVOĐENJE SUSTAVNE DERATIZACIJE OPĆINE SUHOPOLJE

Poduzeće Asanator d.o.o. iz Osijeka, izvoditi će jesenski tretman sustavne deratizacije Općine Suhopolje u vremenu od 05. listopada do 20. listopada 2017. godine, i to prema rasporedu kako slijedi:

05. listopad 2017. godine – Levinovac, Pivnica Slavonska, Gvozdanska, Dvorska
06. listopad 2017. godine – Rodin Potok, Mala Trapinska, Velika Trapinska, Pepelane, Pčelić
09. listopad 2017. godine – Pčelić, Bukova, Trnava Cabunska, Žubrica, Budanica
10. listopad 2017. godine – Borova
11. listopad 2017. godine – Cabuna
12. listopad 2017. godine – Žiroslavlje, Jugovo Polje, Naudovac, Orešac
13. listopad 2017. godine – Orešac, Gaćište, Zvonimirovo
16. listopad 2017. godine – Suhopolje
17. listopad 2017. godine – Suhopolje
18. listopad 2017. godine – Suhopolje
19. listopad 2017. godine – Suhopolje