Obavijest komunalnog redara vlasnicima kućnih ljubimaca na području općine Suhopolje

Zbog rješavanja problema pasa lutalica, a s obzirom na učestale prijave komunalnom redaru od strane mještana općine Suhopolje u svezi načina držanja kućnih ljubimaca od strane njihovih vlasnika, komunalni redar Općine Suhopolje će obavljati pojačani svakodnevni nadzor javnih površina te obavještava posjednike (vlasnike) kućnih ljubimaca da su dužni pridržavati se Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Suhopolje (,,Službeni glasnik“ broj 8/16).

Posjednici (vlasnici) kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom, za sve potomke svojih životinja snose odgovornost i nekontrolirano razmnožavanje svojih životinja moraju spriječiti.

Posjednici (vlasnici) moraju zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada ne žele sami zbrinuti mladunčad, snose troškove njihovog zbrinjavanja.

Dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu.

U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta.

Nije dozvoljeno puštanje pasa na javne površine bez nadzora. Ukoliko se pas bude kretao javnom površinom bez nadzora smatrat će se napuštenim i izgubljenim psom (pas lutalica), komunalni redar će kontaktirati nadležnu veterinarsku službu te će se pas otpremiti u sklonište za pse, a na trošak posjednika (vlasnika) psa.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje u roku od 3 dana. Novčanim kaznama kaznit će se svi koji postupaju protivno odredbama ove Odluke.

VAŽNO !!!

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti životinja (NN broj 102/17) obavezno je mikročipiranje pasa, a nepoštivanjem ove obveze posjedniku (vlasniku) kućnog ljubimca prijeti kazna do 6.000 kuna, za napuštanje životinje propisana kazna je od 10.000 kuna.

Budite odgovorni ne riskirajte visoke novčane kazne! Odvedite svojega psa na cijepljenje, mirkočipiranje i kastraciju te održavajte ovu općinu čistim i ugodnom za život.

Komunalni redar Općine Suhopolje poziva posjednike (vlasnike) kućnih ljubimaca i mještane s područja općine Suhopolje na to da se striktno pridržavaju propisa i upozorenja navedenih u ovoj obavijesti te im u to ime unaprijed zahvaljuje na razumijevanju, suradnji i pomoći.