Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel

TEKST NATJEČAJA

Objavljeno u Narodnim novinama broj 99/2017 od 06. listopada 2017. godine

Upute i obavijesti kandidatima

Obavijest o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti