Upitnik: Mladi u Suhopolju

Općina Suhooplje provodi istraživanje o potrebama mladih sa područja Općine Suhopolje. Cilj istraživanja je definirati aktivnosti koje mladi žele kako bi što kvalitetnije pripremili projektni prijedlog za poziv Europskog socijalnog fonda pod nazivom “Podrška programima usmjerenim mladima”. Molimo sve mlade osobe od 15 do 29 godina koje žive na području Općine da se odazovu i popune kratki upitnik. Istraživanje je anonimno i traje 10 minuta.

Upitnik