Proglašena elementarna nepogoda – SUŠA za područje Općine Suhopolje – prijave se podnose do zaključno 21. srpnja 2017. godine

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda obavještava da je župan Virovitičko – podravske županije proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Suhopolje – SUŠA uzrokovanu visokim temperaturama i nedostatkom oborina zbog čega je došlo do nastanka štete na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) i trajnim nasadima.
Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju u Općini Suhopolje od 08,00 do 14,00 sati uz predočenje obrasca LIST B za 2017. godinu izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te kopiju osobne iskaznice.
Osobe koje su zemlju dale na korištenje poljoprivrednim zadrugama obvezno se trebaju javiti svojim zadrugama radi dogovora o nositelju prijave štete.
Prijaviti se mogu gore navedena oštećena dobra na cijelom području Općine Suhopolje od 12. srpnja do 21. srpnja 2017. godine do 14,00 sati.
Napominjemo da se prijaviti mogu samo oštećena dobra koja se nalaze u upisniku za 2017. godinu.