Obavijest vlasnicima nekretnina sa područja Općine Suhopolje

Obavještavaju se vlasnici nekretnina sa područja Općine Suhopolje koji imaju saznanja da infrastrukturni operateri koriste iste nekretnine, prije svega oranice za instaliranje svojih komunikacijskih mreža i druge povezane opreme da Zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatera za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu, kao i za utvrđivanje visine naknade za pravo puta mogu uputiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti Zagreb. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice te izvadak iz zemljišne knjige (neslužbenu kopiju).
Obrazac zahtjeva može se podići u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10.

Obrazac zahtjeva