Novi rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata je 30. lipnja 2018.

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ponovno je otvoren rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju – do 30. lipnja 2018. godine. Uvjeti ozakonjenja, kao i dokumentacija ostaju isti kao i do sada, a Izmjenama i dopunama smanjuje se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja zgrada isključena, odnosno povećava se broj zgrada koje se mogu ozakoniti. Prema riječima pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije Zorica Hegedušić, novina je da se sada mogu ozakoniti i zgrade izgrađene na površinama javne namjene, uz suglasnost upravitelja, odnosno vlasnika te površine. Također rješenje o izvedenom stanju se donosi, ovisno o zahtjevu podnositelja, za jednu nezakonito izgrađenu zgradu na jednoj ili više katastarskih čestica ili za više zgrada na jednoj ili na više katastarskih čestica koje su funkcionalno povezane.

Kao i do sada, može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti, ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev. (www.icv.hr, www.vpz.hr; foto: Ilustracija)