Na raspolaganju pojedinačne potpore do 23 milijuna kuna: Malim prerađivačima dvostruko više novaca

Dodjelom bespovratnih sredstava cilj je pomoći poljoprivrednicima i poduzetnicima kod izgradnje, rekonstrukcije i opremanja njihovih prerađivačkih kapaciteta. Potpore će pridonijeti povećanju konkurentnosti proizvoda, rastu zapošljavanja u ruralnom području te omogućiti modernizaciju i unaprjeđenje postupaka prerade, uvođenje novih tehničko-tehnoloških rješenja, integraciju poljoprivrednika te organiziranje proizvođača i promicanje proizvoda na tržištu.
Ovaj put dva natječaja

Poučeni dosadašnjim lošim iskustvom, a pod pritiskom javnosti i korisnika, Ministarstvo i Agencija ovaj su puta objavili dva razdvojena natječaja. Jedan je natječaj namijenjen isključivo velikim prerađivačima (preko 250 zaposlenih) gdje je na raspolaganju 120 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Dvostruko više novaca, 180 milijuna kuna, na raspolaganju je onim ostalima, manjim prerađivačima, poljoprivrednicima i poduzetnicima.

Prihvatljivi korisnici

– fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

Intenzitet i visina potpore

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Visina potpore:

– sektor prerade mesa i mlijeka 15.000 EUR – 3.000.000 EUR

– ostali sektori 15.000 EUR – 2.000.000 EUR.

– početnici* do 200.000 EUR

* Početnik je prihvatljivi korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi su svi troškovi koji se odnose na građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata te pripadajuću vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sektorima:

– poslovanje s mlijekom i prerada mlijeka, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko

– prerada mesa i jaja što uključuje i skladištenje

– sabiranje/sakupljanje i prerada otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

– prerada voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva, uključujući preradu ostataka iz proizvodnje

– prerada maslina i komine masline

– prerada žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka

– prerada, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda

– prerada ostalih poljoprivrednih proizvoda

Prihvatljive su i sljedeće aktivnosti te povezani troškovi:

– izgradnja, rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade

– izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

– izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

– izgradnja, rekonstrukcija i opremanje laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade

– kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

– kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

Trajanje projekta

Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjele sredstava.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati i traje do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.