Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Otvaranje ponuda temeljem Javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Suhopolje u k.o. Pčelić, Levinovac, Cabuna objavljenog u Virovitičkom listu dana 23.2.2017. obavit će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Suhopolje dana 8. ožujka u 9 sati u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, u prosstorijama Vijećnice Općine Suhopolje. Javnom otvaranju mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici uz predočenje pisane punomoći.

Obavijest o otvaranju