UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – ODSJEK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Sukladno članku 19. odnosno članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, objavljuje slijedeće

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – ODSJEK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

na radno mjesto:

1. REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obavezni probni rad u trajanju od dva mjeseca radi obavljanja privremenih poslova

Upute i obavijesti kandidatima prijavljenim na oglas na određeno vrijeme