UPUTE i OBAVIJESTI kandidatima koji podnose prijavu na Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel – odsjek za financije i računovodstvo

upute-i-obavijesti-kandidatima upute-i-obavijesti-kandidatima0001