Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Suhopolje

ponovna-javna-rasprava ponovna-javna-rasprava0001