OBAVIJEST o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Povjerenstvo za provedbu oglasa (Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za financije i računovodstvo, na radno mjesto: referent za računovodstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, KLASA: 112-01/17-01/1; URBROJ: 2189/05-09/24-17-1, objavljenog dana 02. siječnja 2017. godine putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) obavještava da formalnim uvjetima udovoljavaju slijedeći kandidati (isti imaju pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti):

1. SANELA POLIMANAC, Matije Gupca 53, 33410 Suhopolje
2. NEVENKA BALABAN, Vladimira Nazora 16, Jugovo Polje, 33410 Suhopolje
3. MARINA TOLO, Vladimira Nazora 33, 33410 Suhopolje
4. TIHANA DORNJAK, Ivana Meštrovića 62, 33000 Virovitica
5. HRVOJE VEREŠ, A. K. Zrinske 22, 33520 Slatina

Predsjednica Povjerenstva

Katarina Bičanić, mag.oec.