JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Suhopolje

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12 i 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općini Suhopolje za 2017. godinu, načelnik Općine Suhopolje raspisuje

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Suhopolje