Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2017. godinu

Općina Suhopolje, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture da se prijave na financijsku podršku projektima/programima koji doprinose razvoju kulture na području Općine Suhopolje

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 33.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 30.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 18. veljače 2017. godine.

Dokumentacija – preuzmi