OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Suhopolje

Na temelju članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 111/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 19.  Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 143/12.), članka 2. i 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje br. 2/14. i 2/16.), i članka 40. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ br. 2/13.) načelnik objavljuje

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe na području Općine Suhopolje

Dokumentacija