Javni poziv za obavljanje radova na izgradnji Društvenog doma u u Pčeliću na k.č.br. 935

J a v n i p o z i v za obavljanje radova na izgradnji Društvenog doma u u Pčeliću na k.č.br. 935 (nakon parcelacije građevna čestica će nositi oznaku k.č.br. 935/1, u k.o. Pčelić) k.o. Pčelić

DOKUMENTACIJA- UPUTE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE

Javni poziv za radove

Troškovnik I

Troškovnik II

OBAVIJEST o odabiru ponuditelja