Općina Suhopolje u suradnji s VIDRA-om prijavila rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Borovi čija je vrijednosti 3.747.436,17 kuna

Općina Suhopolje je u suradnji s VIDRA-om prijavila na NATJEČAJ za podmjeru 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u naselju Borova. Projektom se želi kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ostvariti jednakomjeran razvoj te omogućiti bolja infrastruktura i podići standard života stanovnicima ruralnih područja. (www.ravidra.hr)