30. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje u ponedjeljak 26. rujna

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 26. rujan 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje 01.01.2016. do 30.06.2016. godine
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
4. Razmatranje i usvajanje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2016. godinu te kako slijedi:

a) II izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
b) II izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
c) II izmjena i dopuna Plana investicija Općine Suhopolje za 2016. godinu
d) II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa

5. Razmatranje i odobravanje Programa rada Savjeta mladih Općine Suhopolje za 2017. godinu

Prijedlozi