Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama koji podnose prijavu na “Javni natječaj za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel – odsjek za gospodarstvo i komunalne poslove”

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, objavljuje slijedeće

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE POSLOVE

na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Upute i obavijesti kandidatima0001