Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, objavljuje slijedeću:

O B A V I J E S T
o vremenu održavanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

koje će se održati u ponedjeljak 01. kolovoza 2016. godine s početkom u 10,00 sati, na adresi Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, prostorija vijećnice Općine Suhopolje.

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 15. srpnja 2016. godine u „Narodnim novinama“ broj 65/16 i na web stranici Općine Suhopolje, za prijam u službu na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj/ica

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni javni natječaj.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatima pisanog testiranja biti obaviješteni istoga dana, a sa kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova, istoga dana održati će se i intervju.
Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web – stranici Općine Suhopolje, www.suhopolje.hr.

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.