OBAVIJEST o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Povjerenstvo za provedbu natječaja (Javnog natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za gospodarstvo i komunalne poslove, na radno mjesto: referent – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, KLASA: 112-01/16-01/1; URBROJ: 2189/05-09/24-16-1, objavljenog dana 15. srpnja 2016. godine u “Narodnim novinama” broj 65/16) obavještava da formalnim uvjetima udovoljavaju slijedeći kandidati (isti imaju pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti):

1. Šaka Jasmin, Ivana Mažuranića 5, 33410 Suhopolje