Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije”

Ovim putem Općina Suhopolje poziva sve zainteresirane da sudjeluju u projektu „Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije”. Kontrolu plodnosti tla vršit će tvtrka AGROKONTROLA iz Zagreba. Cijena jednog uzorka iznosi 392,50 s PDV-om, a krajnji korisnik plaća 78,50 kuna s PDV-om. U cijenu je uračunuto uzimanje uzoraka na terenu, dostava uzoraka u laboratorij, laboratorijska analiza uzorka tla, interpretacija rezultata i preporuka gnojidbe.

Svi zainteresirani mogu se javiti u Općinu Suhopolje do 21.7. na broj telefona 772-054, potrebno je samo navesti ime i prezime, adresu, broj telefona i broj uzoraka.