Započet postupak izrade Strategije razvoja Općine Suhopolje za razdoblje do 2020. godine

Općina Suhopolje je započela postupak izrade Strategije razvoja Općine Suhopolje za razdoblje do 2020. godine koju će izraditi tvrtka Tetida d.o.o. iz Varaždina.

Strategija razvoja obuhvaća savjetodavni dio: kod pripremnih aktivnosti, pri organiziranju sastanaka interesnih skupina, kod analiza rezultata, javnih rasprava i analiza stanja, te operativni dio: izrada SWOFT analize, pripreme nacrta Strategije i završni tekst Strategije. Osim toga uključuje definiranje vizije, određivanje strateških ciljeva, određivanje razvojnih prioriteta i mjera te izradu akcijskog plana.

Kroz četiri radionice vezane uz gospodarstvo, ruralni razvoj, društvene djelatnosti i komunalnu infrastrukturu interesna skupina imati će priliku dati svoje prijedloge, mišljenja, ideja odnosno vizije budućeg razvoja Općine Suhopolje.
Vezano uz prethodno navedeno dana 14. lipnja 2016. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Općine Suhopolje održana je prva radionica informativnog karaktera, kojoj su uz interesnu skupinu prisustvovale i djelatnice Tetide d.o.o. Varaždin, odnosno voditeljica izrade Maja Borko te Lidija Veseljak i Ana Melnjak.