Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Otvaranje ponuda temeljem Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Suhopolje u k.o.: Budanica, Gaćište, Levinovac i Pčelić objavljenog u Virovitičkom listu od dana 09.06. 2016. godine, obaviti će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u Vlasništvu Općine Suhopolje dana

24. lipnja 2016. u 0900 sati

u Općini Suhopolje, Trg Sv. Terezije 10,

u prostorijama Vijećnice Općine Suhopolje

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici uz predočenje pisane punomoći.

U Suhopolju, 17.06. 2015.g.

Općina Suhopolje
Pročelnik

Boris Jurić,dipl.iur. v.r.