Evidentiranje površina državnog poljoprivrednog i šumskog zemljišta u Arkod sustavu

Poštovani,

Sukladno zaključcima sa sastanka održanog 25. svibnja 2016. u kabinetu Ministra poljoprivrede na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Agencije za poljoprivredno zemljište i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, vezano uz aktivnosti evidentiranja korištenja državnog šumskog i poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustavu obavještavamo Vas o budućem djelovanju gore navedenih institucija.

U cilju smanjenja obveze korisnika i pojednostavljenja postupaka nadležnih institucija, usuglašeno je da će Agencija za poljoprivredno zemljište i Hrvatske šume obraditi podnesene zahtjeve sukladno zakonskim propisima koji uređuju to područje te će rezultati obrade biti dostavljeni Agenciji za plaćanja najkasnije do kraja listopada 2016. godine za sve korisnike čije se parcele nalaze na državnom zemljištu. Za navedene korisnike će se smatrati da su podnijeli zahtjev do propisanog roka tj. do 03.06.2016, navedenog u informativnom pismu koje su dobili na adresu sjedišta/prebivališta.

Slijedom gore navedenog korisnici koji su na adresu sjedišta/prebivališta dobili informativno pismo vezano uz aktivnosti evidentiranja korištenja državnog šumskog i poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustavu nisu dužni Agenciji za plaćanja dostaviti dokumentaciju koja dokazuje pravo vlasništva i/ili posjeda ili dokaz o podnesenom zahtjevu za zakup. Njihovi zahtjevi biti će obrađeni sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o šumama te pripadajućim podzakonskim aktima u Agenciji za poljoprivredno zemljište i Hrvatskim šumama. Konačna informacija o sklopljenim ugovorima biti će dostavljena u Agenciju za plaćanje do navedenog roka.

PREUZMI – Postupanje_ evid_drž_zem_30052016