Obavijest o prijavi štete od elementarne nepogode (mraza)

Na temelju Odluke obnašateljice dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na području općine Suhopolje donosi slijedeću

OBAVIJEST

Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje uzrokovana izrazito niskim temperaturama-mrazom dana 26.travnja 2016. godine te je došlo do nastanka šteta na poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) i trajnim nasadima.

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju u Općini Suhopolje od 8.00 do 14.00 sati uz predočenje obrasca LIST B za 2016. izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i kopiju osobne iskaznice.

Osobe koje su zemlju dale na korištenje poljoprivrednim zadrugama obavezno se trebaju javiti svojim zadrugama radi dogovora o nositelju prijave štete.

Prijaviti se mogu gore navedena oštećena dobra na području Općine Suhopolje. od 06.05. do 16.05.2016. godine do 14°° sati.

NAPOMENA: Prijaviti se mogu samo oštećena dobra koja se nalaze u upisniku za 2016. godinu.