PROVOĐENJE SUSTAVNE DERATIZACIJE OPĆINE SUHOPOLJE (PROLJETNI TRETMAN)

Poduzeće Asanator d.o.o. iz Osijeka, izvoditi će proljetni tretman sustavne deratizacije Općine Suhopolje u vremenu od 05. travnja do 16. travnja 2016. godine, i to prema rasporedu kako slijedi:

05. travanj 2016. godine – Levinovac, Pivnica Slavonska, Gvozdanska, Dvorska

06. travanj 2016. godine – Rodin Potok, Mala Trapinska, Velika Trapinska, Pepelane, Pčelić

07. travanj 2016. godine – Pčelić, Bukova, Trnava Cabunska, Žubrica, Budanica

08. travanj 2016. godine – Borova

11. travanj 2016. godine – Cabuna

12. travanj 2016. godine – Žiroslavlje, Jugovo Polje, Naudovac, Orešac

13. travanj 2016. godine – Orešac, Gaćište, Zvonimirovo

14. travanj 2016. godine – Suhopolje

15. travanj 2016. godine – Suhopolje

16. travanj 2016. godine – Suhopolje.