Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje – 28. travanj 2016.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 28. travanj 2016. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati.
Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M  R E D O M

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine te kako slijedi:
a) Izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Suhopolje za 2015. godinu
b) Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Suhopolje za 2015. godinu
c) Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Suhopolje za 2015. godinu
d) Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje za 2015. godinu
e) Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Suhopolje za 2015. godinu
f) Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Suhopolje za 2015. godinu
g) Izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
3. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Suhopolje
5. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru ponude za poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za Općinu Suhopolje za period 2016. – 2020. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru ponude za održavanje javne rasvjete za Općinu Suhopolje za period 2016. – 2020. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o produljenju i dopuni Programa ukupnog razvoja Općine Suhopolje za period od 2007. – 2013. godine
8. Razmatranje i usvajanje Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Virovitici

Materijali za sjednice