Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Pomoć zajednici“ HZZ-a

JAVNI RADOVI – POMOĆNI RADNIK/RADNICA U KUĆI

Opis poslova:
– dostava namirnica
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
– organiziranje prehrane
– održavanje čistoće stambenog prostora
– pomoć pri oblačenju i svlačenju
– briga o higijeni i osobnom izgledu
– pomoć u socijalnoj integraciji
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Životopis
2. Fotokopiju osobne iskaznice
3. Fotokopiju Domovnice
4. Dokaz o završenoj školi
5. Potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Javni rad – prijedlog teksta oglasa