Poziv na izobrazbu za profesionalne korisnike i za tehnički pregled sustava za zaštitu bilja-raspršivača i prskalica

Temeljem članka 12. Zakona o uporabi pesticida (Narodne novine br. 14/14.) i članka 13. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12.) pozivamo sve zainteresirane sa područja Općine Suhopolje za prijavu na izobrazbu za profesionalne korisnike i za tehnički pregled sustava za zaštitu bilja- raspršivača i prskalica i to svakim danom od 7,00 do 15,00 sati na telefon: 033/ 772-052, 771-433, 772-054.