Obavijest o otvaranju ponuda temeljem Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Suhopolje

REPUBLIKA HRVATSKA

Virovitičko-podravska županija

Općina Suhopolje

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 320-02/15-01/70

URBROJ: 2189/05-09/47-15-2

Suhopolje, 16. prosinac 2015.

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Otvaranje ponuda temeljem Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Suhopolje u k.o.: Gaćište, Kapan, Suhopolje, Levinovac, Pčelić, Naudovac i Gvozdanska objavljenog u Virovitičkom listu od dana 30.studenog 2015. godine, obaviti će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u Vlasništvu Općine Suhopolje dana 21. prosinca 2015. u 9 sati u Općini Suhopolje, Trg Sv. Terezije 10, u prostorijama Vijećnice Općine Suhopolje.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici uz predočenje pisane punomoći.

U Suhopolju, 16. prosinac 2015.