Obavijest kandidatima/kandidatkinjama o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog poziva za prijem polaznika na stručno osposobljavanje

REPUBLIKA HRVATSKA

Virovitičko-podravska županija
Općina Suhopolje
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-06/15-05/2

URBROJ: 2189/05-09/24-15-3

Suhopolje, 08. prosinac 2015.

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog poziva za prijem polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Sukladno Javnom pozivu za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Suhopolje, objavljenog 23. studenog 2015. godine na web stranicama Općine Suhopolje (www.suhopolie,hr) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hrj, obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli prijavu na javni poziv da ne ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva.

Pročelnik
Boris Jurić, dipl.iur.