Javni poziv za upis djece u program predškole za 2015./2016. pedagošku godinu

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suhopolje objavljuje javni poziv za upis djece u slijedeći program:

1. Program predškole za djecu rođenu od 01. travnja 2009. godine do 31. ožujka 2010. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u Osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoju u Dječjem vrtiću „Suhopolje“.

Pohađanje predškole je besplatan te će se odvijati od 01. veljače 2016. godine do 31. svibnja 2016. godine.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića „Suhopolje“ te na Internetskoj stranici Općine Suhopolje (www.suhopolje.hr).

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja
3. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (za djecu s posebnim potrebama), dok će se zdravstveni pregledi djece odvijati prema rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece Ureda državne uprave Virovitičko – podravske županije.

Zahtjevi sa priloženom dokumentacijom podnose se od 16. prosinca 2015. godine do 15. siječnja 2016. godine, na adresu Dječji vrtić Suhopolje, Kralja Tomislava 28, 33410 Suhopolje.

Zahtjev za upis djeteta u program predškole Dječjeg vrtića Suhopolje