JAVNI NATJEČAJ  za zakup zemljišta koje je u funkciji poljoprivredne proizvodnje u vlasništvu Općine Suhopolje u k.o: Gaćište, Kapan, Suhopolje, Levinovac, Pčelić, Naudovac i Gvozdanska

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i članka 40. Statuta Općine Suhopolje (Službeni glasnik br. 2/13.), načelnik Općine Suhopolje raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zakup zemljišta koje je u funkciji poljoprivredne proizvodnje u vlasništvu Općine Suhopolje u k.o: Gaćište, Kapan, Suhopolje, Levinovac, Pčelić, Naudovac i Gvozdanska

Dokumentaciju preuzmite OVDJE