JAVNI POZIV za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Suhopolje

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine” broj 39/13, 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje, KLASA: 320-01/15-04/132; URBROJ: 370-10-15-3 od 03. studenog 2015.

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE dana 03.studenog 2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Suhopolje

Dokumentacija: