Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 29. rujan 2015. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M   R E D O M

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 21. i 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje 01.01.2015. do 30.06.2015. godine
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
5. Razmatranje i usvajanje IV izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2015. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje
7. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru ponude za održavanje groblja i krematorija na području Općine Suhopolje za period 2015. – 2019. godine
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2014. do 2020. godine
9. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima korištenja prostora i javnih površina u vlasništvu Općine Suhopolje za vrijeme izborne promidžbe
10. Razmatranje i odobravanje Programa rada Savjeta mladih Općine Suhopolje za 2016. godinu

Predsjednica

Zorica Hegedušić, dipl.iur.