Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 03. kolovoz 2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Suhopolje u 2015. godini

Materijali – 21. sjednica

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Suhopolje u 2015. godini