Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 19. lipanj 2015. godine (petak) s početkom u 16,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT
1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o odabiru ponude za nabavku kamene mješavine, za tampon O-60 mm i 0-30 mm, potreban za održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za socijalnu skrb
5. Razmatranje i donošenje Odluke o pripremi i načinu provođenja mobilizacije i aktiviranja organiziranih snaga civilne zaštite