Održan sastanak Stožera zaštite i spašavanja

Pod inicijativom načelnika Općine Suhopolje Marijana Brleka, jučer je u prostorijama Općine Suhopolje održan sastanak Stožera zaštite i spašavanja. Tema sastanka je bila trenutna situacija prouzrokovana velikom količinom oborina, a obzirom da se situacija pogoršava potrebno je iznijeti viđenje trenutnog stanja i analizirati prijedlog sanacije nastale štete.

Stožer za zaštitu i spašavanje Općine Suhopolje nakon detaljne analize iznio je zaključak da se prema Virovitičko – podravskoj županiji uputi prijedlog za proglašenje elementarne nepogode na području Općine Suhopolje obzirom da je/su:
jučer do 12 sati je palo u prosjeku 120 litara kiše što je uzrokovalo slijevanjem velikih količina vode u brdskim dijelovima Općine Suhopolje i enormno natopilo obradive površine.

u noći s petka na subotu došlo je do izlijevanja rijeke Brežnice i županijskih kanala što je poplavilo površine zasijane pšenicom, kukuruzom, repom, suncokretom, sojom, duhanom, voćem i povrćem. Do najvećeg izlijevanja je došlo u donjim tokovima rijeka Brežnice i Dabrovice, poglavito u mjestima Suhopolje, Borova, Pčelić, Cabuna, Jugovo Polje, Naudovac, Zvonimirovo, Orešac, Gaćište i Jasik. Velike štete napravljene su na brdskim nerazvrstanim makadamskim prometnicama u mjestima Trnava Cabunska, Levinovac, Pivnica, Sovjak, Trapinska, Pčelić i Borova.

Stožer za zaštitu i spašavanje naveo je da se ovakve situacije na području Općine Suhopolje događaju dugi niz godina kad god je količina oborina bila u ovom obimu i u tako kratko vrijeme. Da bi prevladali eventualna buduća ovakva događanja predlažili su da Hrvatske vode, Županijska uprava za vode i Županijska uprava za ceste, svatko u svojoj nadležnosti poduzme aktivnosti na sprječavanju eventualnih budućih šteta. Predlažili su uređenje kanala Brežnice, kanala uz županijske prometnice, a da bi za duže vrijeme riješili ovakve probleme, iznijeli su da je jedino rješenje u izgradnji retencije u Pčeliću uz rijeku Brežnicu.

Za vrijeme ovakove nepogode kao i do sanacije šteta cjelokupno raspoloživo ljudstvo i tehnika DVD-a Suhopolje i DVD-a Borova, kao i potrebna mehanizacija biti će i dalje u pripravnosti kako bi trenutno mogle djelovati u slučaju potrebe. Na kraju sastanka istaknuto je da je Povjerenstvo za procjenu šteta obišlo poplavljena područja i utvrdila štetu te će svoje izvješće u pismenoj formi u najkraćem vremenskom roku dostaviti nadležnima na daljnje postupanje.