Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 29. travanj 2015. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 16. i 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određnog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
4. Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu potraživanja
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi strategije razvojnog programa Općine Suhopolje
7. Razmatranje i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje
8. Razmatranje i donošenje Odluke o uporabi grba, zastave i naziva Općine Suhopolje

Materijale preuzmite ovdje