Provođenje sustavne deratizacije općine Suhopolje

Poduzeće Asanator d.o.o. iz Osijeka, izvoditi će proljetni tretman sustavne deratizacije Općine Suhopolje u vremenu od 03. ožujka do 14. ožujka 2015. godine, i to prema rasporedu kako slijedi:

03. ožujak 2015. godine – Levinovac, Pivnica Slavonska, Gvozdanska, Dvorska

04. ožujak 2015. godine – Rodin Potok, Mala Trapinska, Velika Trapinska, Pepelane, Pčelić

05. ožujak 2015. godine – Pčelić, Bukova, Trnava Cabunska, Žubrica, Budanica

06. ožujak 2015. godine – Borova

07. ožujak 2015. godine – Cabuna

09. ožujak 2015. godine – Žiroslavlje, Jugovo Polje, Naudovac, Orešac

10. ožujak 2015. godine – Orešac, Gaćište, Zvonimirovo

11. ožujak 2015. godine – Suhopolje

12. ožujak 2015. godine – Suhopolje

13. ožujak 2015. godine – Suhopolje

14. ožujak 2015. godine – Suhopolje

Scan1