Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013)
Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Suhopolje. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 190 u k.o. Borova Suhopoljska, oranica Lajkovina, površine 0,4024 ha, tržišna cijena iznosi 12.240,61 kn.

k.č.br. 191 u k.o. Borova Suhopoljska, oranica Lajkovina, površine 0,5707 ha, tržišna cijena iznosi 17.661,45 kn.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju_Suhopolje