N A T J E Č A J za prijam u radni odnos

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos

Radno mjesto: ODGOJITELJ – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 30. lipnja 2015. godine.

UVJETI: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Suhopolje, odnosno Općine Suhopolje.

Natječaj

Scan1

Scan10001