Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u program javnog rada

Na temelju članak 40. Satuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 2/13) načelnik Općine Suhopolje raspisuje

Javni poziv za prijavu kandidata
Za zapošljavanje u program javnog rada u općini suhopolje
“Radom za zajednicu i sebe”

Javni poziv

Scan1

Scan10001