16. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 12. ožujak 2015. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

AKTUALNI SAT

1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 14. i 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

3. Razmatranje i usvajanje Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

4. Razmatranje Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godinu

5. Razmatranje Izvješća o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godinu

6. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Suhopolje za razdoblje od 23. listopada 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Suhopolje za razdoblje od 23. listopada 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine

7. Razmatranje i usvajanje I dopune Proračuna Općine Suhopolje za 2015. godinu

8. Razmatranje prijedloga Dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Suhopolje”, Suhopolje i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Suhopolje”, Suhopolje